Spis zawodników (CSV)
Zawodnicy INFO
Nazwa imprezy (JSON)

5. Memoriał Ireny Szewińskiej | BYDGOSZCZ, 6 czerwca/June 2023 | 0 | 0 | 

Program wg konkurencji M (JSON)
M200 | 200 | 200 m M | 1 | 1 | 2023-06-06 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
M800 | 800 | 800 m M | 1 | 1 | 2023-06-06 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
M1500 | 1500 | 1500 m M | 1 | 1 | 2023-06-06 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
M110 | 110H | 110 m H / pł M | 0 | 1 | 2023-06-06 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
Mw | HJ | High Jump / Wzwyż M | 0 | 3 | 2023-06-06 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
Mt | PV | Pole Vault / Tyczka M | 0 | 3 | 2023-06-06 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
Mkula | SP | Shot Put / Kula M | 0 | 3 | 2023-06-06 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
Mmłot | HT | Hammer Throw / Młot M | 0 | 3 | 2023-06-06 | (JSON) (CSV) (CSV 2)

Program wg konkurencji K (JSON)
K100 | 100 | 100 m W / K | 1 | 1 | 2023-06-06 | (JSON) (CSV)
K200 | 200 | 200 m W / K | 1 | 1 | 2023-06-06 | (JSON) (CSV)
K800 | 800 | 800 m W / K | 1 | 1 | 2023-06-06 | (JSON) (CSV)
Kmila | Mila | Mile W / Mila K | 1 | 1 | 2023-06-06 | (JSON) (CSV)
K100pł | 100H | 100 m H W / pł K | 0 | 1 | 2023-06-06 | (JSON) (CSV)
Kmłot | HT | Hammer Throw W / Młot K | 0 | 3 | 2023-06-06 | (JSON) (CSV)

Program wg dni(JSON)
2023-06-06 | (JSON)


17:30 | 17:35:00 | c | 0 | Opening Ceremony | Opening Ceremony | cer | 0 | 3 | | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
17:50 | 18:50:00 | K | 1 | Hammer Throw W / Młot K | HT | Kmłot | 0 | 3 | | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
18:00 | 18:01:07 | K | 1 | 100 m H W / pł K | 100H | K100pł | 1 | 1 | Q | 2 | (CSV) (JSON)  test  test2  DataAkt(JSON)
18:15 | 18:16:36 | M | 1 | 110 m H / pł M | 110H | M110 | 1 | 1 | Q | 2 | (CSV) (JSON)  test  test2  DataAkt(JSON)
18:15 | 19:05:00 | M | 1 | High Jump / Wzwyż M | HJ | Mw | 0 | 3 | | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
18:30 | 20:43:00 | M | 1 | Pole Vault / Tyczka M | PV | Mt | 0 | 3 | | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
18:40 | 18:40:05 | K | 1 | Mile W / Mila K | Mila | kmila | 1 | 1 | H | 1 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
19:05 | 19:08:09 | K | 1 | 100 m W / K | 100 | K100 | 1 | 1 | H | 1 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
19:15 | 19:15:45 | M | 1 | 1500 m M | 1500 | M1500 | 1 | 1 | H | 1 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
19:30 | 19:30:50 | K | 1 | 100 m H W / pł K | 100H | K100pł | 0 | 3 | F | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
19:35 | 20:33:00 | M | 1 | Hammer Throw / Młot M | HT | Mmłot | 0 | 3 | | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
19:45 | 19:44:37 | M | 1 | 110 m H / pł M | 110H | M110 | 0 | 3 | F | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
19:45 | 20:31:00 | M | 1 | Shot Put / Kula M | SP | Mkula | 0 | 3 | | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
20:00 | 20:01:31 | K | 1 | 200 m W / K | 200 | K200 | 1 | 1 | H | 1 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
20:15 | 20:15:42 | M | 1 | 200 m M | 200 | M200 | 1 | 1 | H | 1 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
20:30 | 20:30:41 | K | 1 | 800 m W / K | 800 | K800 | 1 | 1 | H | 1 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
20:45 | 20:45:40 | M | 1 | 800 m M | 800 | M800 | 1 | 1 | H | 1 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)