Spis zawodników (CSV)
Zawodnicy INFO
Nazwa imprezy (JSON)

6. Memoriał Ireny Szewińskiej | BYDGOSZCZ, 20 czerwca/June 2024 | 0 | 0 | 

Program wg konkurencji M (JSON)
M800 | 800 | 800 m M | 1 | 1 | 2024-06-20 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
M1500 | 1500 | 1500 m M | 1 | 1 | 2024-06-20 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
M110 | 110H | 110 m H / pł M | 0 | 1 | 2024-06-20 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
M400pł | 400H | 400 m H / pł M | 1 | 1 | 2024-06-20 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
Mt | PV | Pole Vault / Tyczka M | 0 | 3 | 2024-06-20 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
Mkula | SP | Shot Put / Kula M | 0 | 3 | 2024-06-20 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
Mmłot | HT | Hammer Throw / Młot M | 0 | 3 | 2024-06-20 | (JSON) (CSV) (CSV 2)

Program wg konkurencji K (JSON)
K100 | 100 | 100 m W / K | 1 | 1 | 2024-06-20 | (JSON) (CSV)
K400 | 400 | 400 m W / K | 1 | 1 | 2024-06-20 | (JSON) (CSV)
K1500 | 1500 | 1500 m W / K | 1 | 1 | 2024-06-20 | (JSON) (CSV)
K100pł | 100H | 100 m H W / pł K | 0 | 1 | 2024-06-20 | (JSON) (CSV)
K400pł | 400H | 400 m H W /pł K | 1 | 1 | 2024-06-20 | (JSON) (CSV)
Kw | HJ | High Jump W / Wzwyż K | 0 | 3 | 2024-06-20 | (JSON) (CSV)

Program wg dni(JSON)
2024-06-20 | (JSON)


16:30 | 17:48:00 | K | 1 | High Jump W / Wzwyż K | HJ | Kw | 0 | 3 | | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
18:00 | 18:00:00 | c | 0 | Opening Ceremony | Opening Ceremony | cer | 0 | | | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
18:16 | 19:00:00 | M | 1 | Hammer Throw / Młot M | HT | Mmłot | 0 | 3 | | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
18:20 | 18:21:02 | K | 1 | 100 m H W / pł K | 100H | K100pł | 1 | 1 | Q | 2 | (CSV) (JSON)  test  test2  DataAkt(JSON)
18:40 | 18:48:34 | M | 1 | 110 m H / pł M | 110H | M110 | 1 | 1 | Q | 2 | (CSV) (JSON)  test  test2  DataAkt(JSON)
18:55 | 21:23:00 | M | 1 | Pole Vault / Tyczka M | PV | Mt | 0 | 3 | | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
19:05 | 19:09:24 | K | 1 | 400 m H W /pł K | 400H | K400pł | 1 | 1 | H | 1 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
19:20 | 19:21:22 | M | 1 | 400 m H / pł M | 400H | M400pł | 1 | 1 | H | 1 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
19:35 | 19:35:38 | K | 1 | 1500 m W / K | 1500 | K1500 | 1 | 1 | H | 1 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
19:41 | 20:30:00 | M | 1 | Shot Put / Kula M | SP | Mkula | 0 | 3 | | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
19:47 | 19:48:57 | K | 1 | 100 m H W / pł K | 100H | K100pł | 0 | 3 | F | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
20:00 | 20:00:55 | M | 1 | 110 m H / pł M | 110H | M110 | 0 | 3 | F | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
20:12 | 20:11:59 | M | 1 | 1500 m M | 1500 | M1500 | 1 | 1 | H | 1 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
20:25 | 20:25:22 | K | 1 | 100 m W / K | 100 | K100 | 1 | 1 | H | 1 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
20:37 | 20:40:02 | M | 1 | 800 m M | 800 | M800 | 1 | 1 | H | 1 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
20:47 | 20:48:51 | K | 1 | 400 m W / K | 400 | K400 | 1 | 1 | H | 1 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)